Portofoon protocol

Handleiding algemeen gebruik portofoon

Voor het gebruik van een portofoon gelden er een aantal regels om de communicatie duidelijk en vlot te laten verlopen.
In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe een verbinding tot stand komt en weer eindigt.

Neem daarbij de volgende regels in acht.

 • zendt alleen als het noodzakelijk is.
 • luister of het net vrij is voordat men gaat spreken.
 • wacht 2 seconden met spreken na het indrukken van de zendknop.
 • houd de zendknop ingedrukt tijdens het spreken. Pas loslaten na “over” of “uit”
 • berichten dienen zo kort mogelijk te zijn.
 • herhaal het bericht wat je ontvangt. Dit ter controle of het juist is overgekomen.
 • spreek rustig en duidelijk.
 • wacht met beantwoorden totdat de berichtgever het woord OVER heeft gezegd.
 • alleen een lid van het commandoteam sluit een gesprek af met het woord UIT.

Hieronder volgt een gesprek tussen de HBHV en een BHV’er die bij het incident arriveer

 • De HBHV is porto 1 en de BHV’er is porto 2
 • Porto 2 begint het gesprek als volgt: porto 1 hier porto 2 over.
 • Porto 1 beantwoord : porto 2 hier porto 1 over.
 • Porto 2 vervolgt: porto 1 hier porto 2 (geeft kort en duidelijk het bericht) en eindigt met over.
 • Porto 1 vervolgt: porto 2 hier porto 1 (herhaald het bericht) en eindigt met over.
 • Porto 2 bevestigd het antwoord: porto 1 hier porto 2 dat is correct over.
 • Porto 1 bevestigd en sluit het gesprek met het woord uit

Reacties zijn gesloten.