de-BHV

In geval van nood is een goede hulpverlening een uitermate belangrijk onderdeel.

Bij Zorg en Zekerheid is er dan ook voorzien in een BHV organisatie.
Naast dat het wettelijk een verplichting is, zijn we ook voor onze eigen veiligheid hier al mee bezig.

De huidige BHV organisatie bestaat uit:
– Hoofd BHV
– Hoofd BHV / Ploegleider
– Ploegleider
– 25 BHV-ers

Hoofd BHV
Het hoofd BHV werkt vooral beleidsmatig. daarnaast zal hij indien nodig worden gevraagd om een inzet te coördineren indien de ploegleiders afwezig zijn.

Ploegleiders
Tijdens een calamiteit is een goede coördinatie en efficiënte aansturing van de operationele BHV-organisatie essentieel. Hiervoor is er naast de hoofd BHV een tweetal Ploegleiders aangesteld. Zij hebben de taak om met de BHV regelmatig te oefenen zodat de aansturing bij een echte calamiteit vlekkeloos zal verlopen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor:

  • de controle en het onderhoud van de BHV hulpmiddelen
  • voorbereiding op de inzet van de BHV-ploeg;
  • oefenen met de BHV-ploeg;
  • beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied;
  • beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen;
  • evalueren en rapporteren van de inzetten en oefeningen.

BHV-ers
De kerntaken van BHV-ers zijn:

  • het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting

Zoals voor iedereen, maar zeker voor een BHV-er is er maar één eerste regel:
EIGEN VEILIGHEID EERST.

Reacties zijn gesloten.